States and their main folk dances

Madhya Pradesh Pandwani, Gangaur dance Assam Bihu Uttar Pradesh Nautanki Gujarat Garba Karnataka Yakshagana Punjab Bhangra, Gidda Rajasthan Kalbelia, Ghumar, Terhtali, Bhavai dance Maharashtra Tamasha, Lavani Uttarakhand Kajri, Chauliya

Jammu and Kashmir Jump Dandinach, Ruuf Himachal Pradesh Chapeli, Dangi, Thali Bihar Chhau, foreigner, Jat-Jatin Kerala Kathakali, Mohiniyattam Nagaland Lim, Chong West Bengal Jatra, Dhali, Chhau Goa recession, cover Andhra Pradesh Kuchipudi Jharkhand Foreigners, Chhau Orissa Odissi, Dhumra Chhattisgarh Panthi Dance Do share ️.....